MARLON MONRO

Nagrada “Slobodan Stojanović” za najbolju neobjavljenu dramu 2010. godine.

Služeći se oprobanim metodama “komedije del arte”, komedije zabune i situacione (tragi) komedije, autor Aleksandar Đuričić Eš pokazuje istinsko poimanje teatarskog medija i zavidan talenat, te njegovi zapleti unutar zapleta neće u budućem gledaocu predstave Marlon Monro ostajati na nivou takozvanog horizonta očekivanja. Drugim rečima, gledaocu/čitaocu/recepcijentu sam kraj drame neće ličiti na nešto što je već viđeno. – Dr Miomir Petrović, dramaturg i pisac

PREUZMI PDF BESPLATNO